Προμήθειες και Προκηρύξεις.

Στην ιστοσελίδα αυτή δημοσιεύονται όλα τα στοιχεία για προμήθειες, διαγωνισμούς και προκηρύξεις νέων θέσεων εργασίας στο Νοσοκομείο.

Κάντε κλικ εδώ για προσφορές για μικροδαπάνες

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ,ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΛΗΞEI Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ -ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ( ΣΕ ΙΣΧΥ) ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ.
FAX(23210)94766/94767/94713/94756, EMAIL. log-pliromes@hospser.grΠρος όλους τους Συναλλασσόμενους – Προμηθευτές του Νοσοκομείου μας: Σχετικά με διαχείρηση τραπεζικών εργασιών, επιστολή προμηθευτών, εκχώρηση απαιτήσεων των Προμηθευτών σε Τράπεζες ...περισσότερα.


528. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2013. περισσότερα.....


551. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ περισσότερα.....

552. Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών κάνει γνωστή τη μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του δημόσιου ανοιχτού μει οδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ » περισσότερα.....

558. Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών ανακοινώνει την μετάθεση ημερομηνίας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών «Υποδοχή και εξυπηρέτηση εισερχομένων κλήσεων πολιτών/ασθενών που επιθυμούν να κλείσουν ιατρικό ραντεβού στο Νοσοκομείο Σερρών» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-02-2014 περισσότερα.....

559. Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών ανακοινώνει την μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Ποικίλου Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 12-02-2014 περισσότερα.....

564. Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π30/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ/ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-02-2014 περισσότερα.....

567. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός Δ06 /2013Ε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ – ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ Για την προμήθεια «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-03-2014 περισσότερα.....

568. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός Δ05 /2013 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ ΚΑΠΝΟΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 26-02-2014 περισσότερα.....

571. Μετάθεση ημερομηνίας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ποικίλου Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 09-04-2014 περισσότερα.....

572. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ09/2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης Χαμηλότερη Τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-02-2014 περισσότερα.....

574. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ08-2013 περισσότερα.....

575. Δ07-2013 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 20-03-2014 περισσότερα.....

576. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» CPV 50730000-1 περισσότερα.....

578. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ" περισσότερα.....

579. "ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ" περισσότερα.....

580. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ «Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών διαφόρων ειδών τροφίμων (1.Ψάρια νωπά,2. Γάλα χύμα και Συσκευασμένο, 3. Γιαούρτια ¨για όλα τα είδη γιαούρτης¨ και 4. Πατάτες νωπές αποφλοιωμένες), για το Νοσοκομείο Σερρών και ΚΕΦΙΑΠ Νιγρίτας ευθύνης του, για ένα (1) έτος». περισσότερα.....

582. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π02/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΘΦΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ» περισσότερα.....

584. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.09/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 17-07-2014 περισσότερα.....

585. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ « ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 18-07-2014 περισσότερα.....

586. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ περισσότερα.....

587. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Π.09/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθειας ειδών: «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 17-07-2014 περισσότερα.....

588. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π08/2014Ε ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 18-07-2014 περισσότερα.....

589. ΠEΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ανακατασκευή Στέγης Κ.Υ. Ν. Ζίχνης» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 25-07-2014 περισσότερα.....

590. Δ Ι Α Κ H Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π12/2014 «Ανακατασκευή Στέγης Κ.Υ. Ν. Ζίχνης» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 25-07-2014 περισσότερα.....

591. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π03/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΡΥΚΤΟ ΑΛΑΣ » ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 26-08-2014 περισσότερα.....

592. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ Κ.Υ. Ν. ΖΙΧΝΗΣ». ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 01-08-2014 περισσότερα.....

593. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π12/2014Ε ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ Κ.Υ. Ν. ΖΙΧΝΗΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 01-08-2014 περισσότερα.....

594. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΩΝ περισσότερα.....

595. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Του Δημόσιου ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια ειδών: «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» περισσότερα.....

596. Περίληψη μετάθεσης ημερομηνίας Διενέργειας του υπ’ αριθ. Δ.Ε.03/2014 Διεθνούς Ενιαίου ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών: «ΓΑΖΑ» CPV 33141114-2, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2012» περισσότερα.....

597. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με αριθμ. Διακηρύξεως Δ.01/2013 ΓIA THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» περισσότερα.....

598. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ & ΚΕΦΙΑΠ>>. περισσότερα.....

599. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π14/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΚΩΔ. CPV 90524000-6 περισσότερα.....

560. Περίληψη μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας Διεθνούς Ενιαίου Ανοικτού Διαγωνισμού ΓΑΖΑ» CPV 33141114-2 περισσότερα.....

562. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.01/2014 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΣΑΚΩΝ ΟΥΡΩΝ” περισσότερα.....

563. ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Δ.01/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ περισσότερα.....

564. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Δ.01/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓIATHN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 02-10-2014 περισσότερα.....

565. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π41Ε/2013 Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (24951100-6) με κριτήριο κατακύρωσης Χαμηλότερη Τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 02/10/2014 περισσότερα.....

566. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ετήσια ασφαλιστική κάλυψη δεκαπέντε (15) ασθενοφόρων και εννέα (9) επιβατικών οχημάτων από 26-10-2014 έως και 25-10-2015. Κατάθεση προσφορών μέχρι 02-10-2014 και ώρα 14:00 περισσότερα.....

568. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π14/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΚΩΔ. CPV 90524000-6 περισσότερα.....

569. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π07/2014Ε ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ISO 9001:2008» ΚΩΔ. CPV 90524000-6 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 12/11/2014 περισσότερα.....

570. Περίληψη μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας του Διεθνή Ενιαίου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών "ΓΑΖΑΣ" περισσότερα.....

571. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π15/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 20/11/2014 περισσότερα.....


572. «Διευκρινήσεις για είδος α/α 5: ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 2000cc του Δ01/2014 διαγωνισμού» περισσότερα.....

573. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π 16/ 2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΧΡΗΣΗ 2014 (CPV 79210000-9)» περισσότερα.....

575. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ" περισσότερα.....

576. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π 14/ 2014Ε ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΉΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 03/12/2014 περισσότερα.....

577. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ" ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 26/11/2014 περισσότερα.....

578. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΟΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ" ΓΙΑ ΕΝΑ (1)ΕΤΟΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 27/11/2014 περισσότερα.....

579. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π20/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 05/12/2014 περισσότερα.....

580. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΕΝΤΟΜΥΟΚΤΟΝΙΑ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ» Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ – ΚΕΦΙΑΠ ΝΙΓΡΙΤΑΣ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 10/12/2014 περισσότερα.....

581. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός Δ.Ε.03 /2014 ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για την προμήθεια ειδών «ΓΑΖΑ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 05/02/2015 περισσότερα.....

582. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διενέργειας Δημόσιου ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια ειδών: «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» περισσότερα.....

583. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π17Ε/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ DICOM ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 12/12/2014 περισσότερα.....

584. «Διευκρινήσεις για την Π17Ε/2014 διακήρυξη ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ DICOM ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΧΑΡΤΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 12/12/2014 περισσότερα.....

585. <<ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π19 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 17/12/2014 περισσότερα.....© 2005-2014 Γενικό Νοσοκομείο Σερρών
τηλεφωνικό κέντρο: 23210 94500 | Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη (ΓΥΠ): 23210 94380 | e-mail: gnserres@hospser.gr

σχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations