Προμήθειες και Προκηρύξεις.

Στην ιστοσελίδα αυτή δημοσιεύονται όλα τα στοιχεία για προμήθειες, διαγωνισμούς και προκηρύξεις νέων θέσεων εργασίας στο Νοσοκομείο.

Κάντε κλικ εδώ για προσφορές για μικροδαπάνες

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ,ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΛΗΞEI Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ -ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ( ΣΕ ΙΣΧΥ) ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ.
FAX(23210)94766/94767/94713/94756, EMAIL. log-pliromes@hospser.grΠρος όλους τους Συναλλασσόμενους – Προμηθευτές του Νοσοκομείου μας: Σχετικά με διαχείρηση τραπεζικών εργασιών, επιστολή προμηθευτών, εκχώρηση απαιτήσεων των Προμηθευτών σε Τράπεζες ...περισσότερα.


551. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ περισσότερα.....

552. Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών κάνει γνωστή τη μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του δημόσιου ανοιχτού μει οδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ » περισσότερα.....

574. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ08-2013 περισσότερα.....

578. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ" περισσότερα.....

579. "ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ" περισσότερα.....

580. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ «Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών διαφόρων ειδών τροφίμων (1.Ψάρια νωπά,2. Γάλα χύμα και Συσκευασμένο, 3. Γιαούρτια ¨για όλα τα είδη γιαούρτης¨ και 4. Πατάτες νωπές αποφλοιωμένες), για το Νοσοκομείο Σερρών και ΚΕΦΙΑΠ Νιγρίτας ευθύνης του, για ένα (1) έτος». περισσότερα.....

596. Περίληψη μετάθεσης ημερομηνίας Διενέργειας του υπ’ αριθ. Δ.Ε.03/2014 Διεθνούς Ενιαίου ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών: «ΓΑΖΑ» CPV 33141114-2, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2012» περισσότερα.....
575. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ" περισσότερα.....

581. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός Δ.Ε.03 /2014 ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για την προμήθεια ειδών «ΓΑΖΑ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 05/02/2015 περισσότερα.....

582. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διενέργειας Δημόσιου ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια ειδών: «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» περισσότερα.....

586. Περίληψη Διακήρυξης διεθνούς ενιαίου διαγωνισμού ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 23/10/2015 περισσότερα.....

587. Περίληψη Διακήρυξης διεθνούς διαγωνισμού ΗΘΜΟΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 27/04/2015 περισσότερα.....

588. Ανακοίνωση περίληψης Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 24/09/2015 περισσότερα.....

589. Ανακοίνωση περίληψης Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 22/10/2015 περισσότερα.....

590. Ανακοίνωση περίληψης Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19/03/2015 περισσότερα.....

591. Ανακοίνωση περίληψης Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΝΤΥΠΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 17/10/2015 περισσότερα.....

592. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π.49/2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 11/11/2015 περισσότερα.....

593. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π.48/2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 25/02/2015 περισσότερα.....

594. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π.47/2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 29/04/2015 περισσότερα.....

595. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π.45/2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 01/04/2015 περισσότερα.....

596. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π.43/2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 04/02/2015 περισσότερα.....

597. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π.41/2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 28/01/2015 περισσότερα.....

598. Περίληψη της υπ’ αριθ. Δ.15/2014 Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 07/10/2015 περισσότερα.....

599. Περίληψη της υπ’ αριθ. Δ.14/2014 Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 21/10/2015 περισσότερα.....

600. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π01 /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 04/03/2015 περισσότερα.....

601. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π02/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 27/01/2015 περισσότερα.....

602. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π03/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΚΗΣ ΕΔΡΑΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 25/02/2015 περισσότερα.....

603. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π13/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 18/02/2015 περισσότερα.....

604. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π1 9/2014Ε ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 11/02/2015 περισσότερα.....

605. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του υπ’ αριθ. Π.41/2014 Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ». ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 04/03/2015 περισσότερα.....

606. Περίληψη της υπ’ αριθ. Δ1/2015 Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 03/06/2015 περισσότερα.....

607. Περίληψη της υπ’ αριθ. Δ3/2015 Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 22/04/2015 περισσότερα.....

608. Περίληψη της υπ’ αριθ. Δ.3/2015 Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 01/07/2015 περισσότερα.....

609. Ανακοίνωση περίληψης Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ” ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 18/03/2015 περισσότερα.....

610. Ματαίωση διενέργειας του υπ’ αριθ. Π.43/2014 Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ» περισσότερα.....

611. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:03/03/2015 περισσότερα.....

612. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π18/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ » ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:17/02/2015 περισσότερα.....

613. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π07/2015 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ BNP Ή proBNP» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:05/03/2015 περισσότερα.....

614. 2Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π08/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:13/02/2015 περισσότερα.....

615. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:03/03/2015 περισσότερα.....

616. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π37/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:18/02/2015 περισσότερα.....

617. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.41/2014ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ:«ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ» CPV 31531000-7 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:04/03/2015 περισσότερα.....

618. Με την αριθ. 4η/06.02.2015 (θέμα 2ο οικ.) έκτατη απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Σερρών εγκρίνει την αναβολή του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Συστήματος Ψηφιοποίησης Ακτινολογικών Μηχανημάτων» λόγω του ότι εκκρεμεί «Ένσταση – Ενδικοφανής Προσφυγή». περισσότερα.....

619. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Εκπόνηση Τεχνικής Μελέτης (Οικοδομικής & Ηλεκτρομηχανολογικής) διαμόρφωσης χώρου υποδοχής της Ψυχιατρικής Κλινικής» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:11/02/2015 περισσότερα.....

620. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ περισσότερα.....

621. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΝΙΓΡΙΤΑΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:26/02/2015 περισσότερα.....

622. Με την αριθ. 5η/06.02.2015 (θέμα 8ο οικ.) απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Σερρών εγκρίνει την ματαίωση του Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ενδοφθάλμιων Φακών» περισσότερα.....

623. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π19/2014Ε ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:27/02/2015 περισσότερα.....

624. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π11/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:27/02/2015 περισσότερα.....

625. Ανακοίνωση ακύρωσης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ” περισσότερα.....

626. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού ΗΘΜΟΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:27/04/2015 περισσότερα.....

627. Κοινοποίηση ματαίωσης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ BNP Ή proBNP» περισσότερα.....

628. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π.09/2015 Διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:19/03/2015 περισσότερα.....

629. Περίληψη της υπ’ αριθ. ΔΙΑΠ.2269/20.02.2015 Διακήρυξης Διενέργειας και αξιολόγησης ανοικτής Διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ειδών «Επίδεσμοι». ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:12/03/2015 περισσότερα.....

630. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π.10/2015 Διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «Καθετήρες (33141200-2)». ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:27/03/2015 περισσότερα.....

631. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Δ13/2014» περισσότερα.....

632. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Π48/2014» περισσότερα.....

633. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΠ.2269/20.02.2015 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ:«Επίδεσμοι (33141110-4)» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:12/03/2015 περισσότερα.....

634. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π.10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «Καθετήρες» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:27/03/2015 περισσότερα.....

635. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π.09/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:19/03/2015 περισσότερα.....

636. Κοινοποίηση ματαίωσης Διαγωνισμών(σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6484/31-12-2014 Υπουργική Απόφαση) περισσότερα.....

637. Μετάθεση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ Π34/2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:10/06/2015 περισσότερα.....

638. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού: «ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Π38/2014» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:09/03/2015 περισσότερα.....

639. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Π.09/2015 «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ περισσότερα.....

640. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Π.10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ περισσότερα.....

641. Ανακοίνωση ματαίωσης διαγωνισμού "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ" περισσότερα.....

642. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού: «ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Π38/2014» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:19/03/2015 περισσότερα.....

643. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του υπ αριθ. Π.45/2014 Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», CPV 44115210-4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:13/05/2015 περισσότερα.....

644. Περίληψη της υπ’ αριθ. Σ.Δ. 15/2015 Διακήρυξης Συνοπτικού ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «εξοπλισμού Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:23/04/2015 περισσότερα.....

645. Περίληψη της υπ’ αριθ. Σ.Δ. 14 /2015 Διακήρυξης Διενέργειας και αξιολόγησης Συνοπτικού ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια είδους «ενός (1) θερμοσυγκολλητικού μηχανήματος για το τμήμα της Κεντρικής αποστείρωσης του Νοσοκομείου Σερρών». ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:16/04/2015 περισσότερα.....

646. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Σ.Δ. 14 /2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «ΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:16/04/2015 περισσότερα.....

647. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π31/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:05/04/2015 περισσότερα.....

648. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Σ.Δ. 15 /2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «Α) ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΤΩΝ (ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ, Β) ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:23/04/2015 περισσότερα.....

649. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π31/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:05/05/2015 περισσότερα.....

650. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π16/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:07/05/2015 περισσότερα.....

651. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΟΡΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ Π39/2014" περισσότερα.....

652. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ ΤΟΥ ΓΝΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Π.09/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ περισσότερα.....

653. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ ΤΟΥ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Π.10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ περισσότερα.....

654. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ Π42/2014 περισσότερα.....

655. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Σ.Δ. 14Ε /2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «ΔΥΟ (2) ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙ-ΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:06/05/2015 περισσότερα.....

656. ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΟΡΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ Π39/2014" περισσότερα.....

657. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π.09/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:14/05/2015 περισσότερα.....

658. Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ΑΡ. ΔΙΑΚ. Π13-2015"ΆΛΛΑ ΜΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:14/05/2015 περισσότερα.....© 2005-2014 Γενικό Νοσοκομείο Σερρών
τηλεφωνικό κέντρο: 23210 94500 | Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη (ΓΥΠ): 23210 94380 | e-mail: gnserres@hospser.gr

σχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations