Προμήθειες και Προκηρύξεις.

Στην ιστοσελίδα αυτή δημοσιεύονται όλα τα στοιχεία για προμήθειες, διαγωνισμούς και προκηρύξεις νέων θέσεων εργασίας στο Νοσοκομείο.

Κάντε κλικ εδώ για προσφορές για μικροδαπάνες

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ,ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΛΗΞEI Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ -ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ( ΣΕ ΙΣΧΥ) ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ.
FAX(23210)94766/94767/94713/94756, EMAIL. log-pliromes@hospser.grΠρος όλους τους Συναλλασσόμενους – Προμηθευτές του Νοσοκομείου μας: Σχετικά με διαχείρηση τραπεζικών εργασιών, επιστολή προμηθευτών, εκχώρηση απαιτήσεων των Προμηθευτών σε Τράπεζες ...περισσότερα.


551. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ περισσότερα.....

552. Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών κάνει γνωστή τη μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του δημόσιου ανοιχτού μει οδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ » περισσότερα.....

574. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ08-2013 περισσότερα.....

578. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ" περισσότερα.....

579. "ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ" περισσότερα.....

580. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ «Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών διαφόρων ειδών τροφίμων (1.Ψάρια νωπά,2. Γάλα χύμα και Συσκευασμένο, 3. Γιαούρτια ¨για όλα τα είδη γιαούρτης¨ και 4. Πατάτες νωπές αποφλοιωμένες), για το Νοσοκομείο Σερρών και ΚΕΦΙΑΠ Νιγρίτας ευθύνης του, για ένα (1) έτος». περισσότερα.....

596. Περίληψη μετάθεσης ημερομηνίας Διενέργειας του υπ’ αριθ. Δ.Ε.03/2014 Διεθνούς Ενιαίου ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών: «ΓΑΖΑ» CPV 33141114-2, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2012» περισσότερα.....
575. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ" περισσότερα.....

581. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός Δ.Ε.03 /2014 ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για την προμήθεια ειδών «ΓΑΖΑ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 05/02/2015 περισσότερα.....

582. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διενέργειας Δημόσιου ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια ειδών: «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» περισσότερα.....

586. Περίληψη Διακήρυξης διεθνούς ενιαίου διαγωνισμού ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 23/10/2015 περισσότερα.....

587. Περίληψη Διακήρυξης διεθνούς διαγωνισμού ΗΘΜΟΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 27/04/2015 περισσότερα.....

588. Ανακοίνωση περίληψης Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 24/09/2015 περισσότερα.....

589. Ανακοίνωση περίληψης Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 22/10/2015 περισσότερα.....

590. Ανακοίνωση περίληψης Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19/03/2015 περισσότερα.....

591. Ανακοίνωση περίληψης Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΝΤΥΠΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 17/10/2015 περισσότερα.....

592. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π.49/2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 11/11/2015 περισσότερα.....

593. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π.48/2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 25/02/2015 περισσότερα.....

594. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π.47/2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 29/04/2015 περισσότερα.....

595. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π.45/2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 01/04/2015 περισσότερα.....

596. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π.43/2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 04/02/2015 περισσότερα.....

597. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π.41/2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 28/01/2015 περισσότερα.....

598. Περίληψη της υπ’ αριθ. Δ.15/2014 Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 07/10/2015 περισσότερα.....

599. Περίληψη της υπ’ αριθ. Δ.14/2014 Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 21/10/2015 περισσότερα.....

600. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π01 /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 04/03/2015 περισσότερα.....

601. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π02/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 27/01/2015 περισσότερα.....

602. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π03/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΚΗΣ ΕΔΡΑΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 25/02/2015 περισσότερα.....

603. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π13/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 18/02/2015 περισσότερα.....

604. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π1 9/2014Ε ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 11/02/2015 περισσότερα.....

605. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του υπ’ αριθ. Π.41/2014 Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ». ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 04/03/2015 περισσότερα.....

606. Περίληψη της υπ’ αριθ. Δ1/2015 Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 03/06/2015 περισσότερα.....

607. Περίληψη της υπ’ αριθ. Δ3/2015 Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 22/04/2015 περισσότερα.....

608. Περίληψη της υπ’ αριθ. Δ.3/2015 Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 01/07/2015 περισσότερα.....

609. Ανακοίνωση περίληψης Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ” ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 18/03/2015 περισσότερα.....

610. Ματαίωση διενέργειας του υπ’ αριθ. Π.43/2014 Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ» περισσότερα.....

611. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:03/03/2015 περισσότερα.....

612. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π18/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ » ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:17/02/2015 περισσότερα.....© 2005-2014 Γενικό Νοσοκομείο Σερρών
τηλεφωνικό κέντρο: 23210 94500 | Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη (ΓΥΠ): 23210 94380 | e-mail: gnserres@hospser.gr

σχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations