Προμήθειες και Προκηρύξεις.

Στην ιστοσελίδα αυτή δημοσιεύονται όλα τα στοιχεία για προμήθειες, διαγωνισμούς και προκηρύξεις νέων θέσεων εργασίας στο Νοσοκομείο.


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ,ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΛΗΞEI Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ -ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ( ΣΕ ΙΣΧΥ) ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ.
FAX(23210)94766/94767/94713/94756, EMAIL. log-pliromes@hospser.grΠρος όλους τους Συναλλασσόμενους – Προμηθευτές του Νοσοκομείου μας: Σχετικά με διαχείρηση τραπεζικών εργασιών, επιστολή προμηθευτών, εκχώρηση απαιτήσεων των Προμηθευτών σε Τράπεζες ...περισσότερα.


Απαραίτητα αρχεία για το μηχανογραφικό σύστημα "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ".


596. Περίληψη μετάθεσης ημερομηνίας Διενέργειας του υπ’ αριθ. Δ.Ε.03/2014 Διεθνούς Ενιαίου ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών: «ΓΑΖΑ» CPV 33141114-2, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2012» περισσότερα.....
575. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ" περισσότερα.....

581. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός Δ.Ε.03 /2014 ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για την προμήθεια ειδών «ΓΑΖΑ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 05/02/2015 περισσότερα.....

582. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διενέργειας Δημόσιου ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια ειδών: «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» περισσότερα.....

586. Περίληψη Διακήρυξης διεθνούς ενιαίου διαγωνισμού ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 23/10/2015 περισσότερα.....

587. Περίληψη Διακήρυξης διεθνούς διαγωνισμού ΗΘΜΟΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 27/04/2015 περισσότερα.....

588. Ανακοίνωση περίληψης Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 24/09/2015 περισσότερα.....

589. Ανακοίνωση περίληψης Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 22/10/2015 περισσότερα.....

590. Ανακοίνωση περίληψης Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19/03/2015 περισσότερα.....

594. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π.47/2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 29/04/2015 περισσότερα.....

595. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π.45/2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 01/04/2015 περισσότερα.....

596. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π.43/2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 04/02/2015 περισσότερα.....

598. Περίληψη της υπ’ αριθ. Δ.15/2014 Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 07/10/2015 περισσότερα.....

606. Περίληψη της υπ’ αριθ. Δ1/2015 Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 03/06/2015 περισσότερα.....

607. Περίληψη της υπ’ αριθ. Δ3/2015 Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 22/04/2015 περισσότερα.....

608. Περίληψη της υπ’ αριθ. Δ.3/2015 Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 01/07/2015 περισσότερα.....

609. Ανακοίνωση περίληψης Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ” ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 18/03/2015 περισσότερα.....

610. Ματαίωση διενέργειας του υπ’ αριθ. Π.43/2014 Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ» περισσότερα.....

611. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:03/03/2015 περισσότερα.....

612. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π18/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ » ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:17/02/2015 περισσότερα.....

613. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π07/2015 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ BNP Ή proBNP» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:05/03/2015 περισσότερα.....

615. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:03/03/2015 περισσότερα.....

617. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.41/2014ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ:«ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ» CPV 31531000-7 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:04/03/2015 περισσότερα.....

620. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ περισσότερα.....

625. Ανακοίνωση ακύρωσης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ” περισσότερα.....

626. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού ΗΘΜΟΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:27/04/2015 περισσότερα.....

627. Κοινοποίηση ματαίωσης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ BNP Ή proBNP» περισσότερα.....

628. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π.09/2015 Διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:19/03/2015 περισσότερα.....

629. Περίληψη της υπ’ αριθ. ΔΙΑΠ.2269/20.02.2015 Διακήρυξης Διενέργειας και αξιολόγησης ανοικτής Διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ειδών «Επίδεσμοι». ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:12/03/2015 περισσότερα.....

631. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Δ13/2014» περισσότερα.....

633. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΠ.2269/20.02.2015 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ:«Επίδεσμοι (33141110-4)» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:12/03/2015 περισσότερα.....

635. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π.09/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:19/03/2015 περισσότερα.....

636. Κοινοποίηση ματαίωσης Διαγωνισμών(σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6484/31-12-2014 Υπουργική Απόφαση) περισσότερα.....

637. Μετάθεση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ Π34/2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:10/06/2015 περισσότερα.....

639. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Π.09/2015 «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ περισσότερα.....

641. Ανακοίνωση ματαίωσης διαγωνισμού "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ" περισσότερα.....

642. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού: «ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Π38/2014» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:19/03/2015 περισσότερα.....

643. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του υπ αριθ. Π.45/2014 Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», CPV 44115210-4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:13/05/2015 περισσότερα.....

644. Περίληψη της υπ’ αριθ. Σ.Δ. 15/2015 Διακήρυξης Συνοπτικού ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «εξοπλισμού Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:23/04/2015 περισσότερα.....

645. Περίληψη της υπ’ αριθ. Σ.Δ. 14 /2015 Διακήρυξης Διενέργειας και αξιολόγησης Συνοπτικού ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια είδους «ενός (1) θερμοσυγκολλητικού μηχανήματος για το τμήμα της Κεντρικής αποστείρωσης του Νοσοκομείου Σερρών». ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:16/04/2015 περισσότερα.....

646. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Σ.Δ. 14 /2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «ΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:16/04/2015 περισσότερα.....

648. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Σ.Δ. 15 /2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «Α) ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΤΩΝ (ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ, Β) ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:23/04/2015 περισσότερα.....

650. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π16/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:07/05/2015 περισσότερα.....

652. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ ΤΟΥ ΓΝΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Π.09/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ περισσότερα.....

654. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ Π42/2014 περισσότερα.....

655. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Σ.Δ. 14Ε /2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «ΔΥΟ (2) ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙ-ΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:06/05/2015 περισσότερα.....

657. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π.09/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:14/05/2015 περισσότερα.....

659. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π17 /2015 Διακήρυξης Διενέργειας και αξιολόγησης Πρόχειρου ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια είδους "ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ" ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:20/05/2015 περισσότερα.....

660. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Π32/2014 "ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ" περισσότερα.....

661. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π01/2015Ε "ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:21/05/2015 περισσότερα.....

662. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π18/2015 "ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:19/05/2015 περισσότερα.....

663. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ (9) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ Κ ΚΕΦΙΑΠ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:13/05/2015 περισσότερα.....

665. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π17/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ)» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:20/05/2015 περισσότερα.....

667. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του υπ αριθ. Π.45/2014 Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:27/05/2015 περισσότερα.....

668. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π18/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:19/05/2015 περισσότερα.....

671. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Π.09/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθειας ειδών: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:14/05/2015 περισσότερα.....

673. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π19/2015 Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΤΕΤΡΑΠΛΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:26/05/2015 περισσότερα.....

674. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Π17/2015 ΔΙΑΚHΡYΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑ-ΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) περισσότερα.....

675. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.45/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:27/05/2015 περισσότερα.....

677. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Π.17/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ περισσότερα.....

685. ΔIΑΚΗΡΥΞΗ Π20/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙA ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ ΚΑΙ BNP» CPV 33696300-8 περισσότερα.....

686. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π20/2015 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ ΚΑΙ BNP» περισσότερα.....

688. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π15/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ» ΚΩΔ.CPV : 50421200-4 περισσότερα.....

690. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π19/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΕΤΡΑΠΛΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» περισσότερα.....

692. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας πρόγειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθ. Διακήρυξης Π32/2014 για την προμήθεια ειδών: «ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ» 18100000-0 περισσότερα.....

694. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ Π20/2015 ΔΙΑΚHΡYΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙA ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ ΚΑΙ BNP» CPV 33696300-8 περισσότερα.....

699. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π17/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ)» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:08/07/2015 περισσότερα.....

700. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Π17/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ,CPV 33698100-0) (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) περισσότερα.....

704. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π25/2014Ε ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:08/07/2015 περισσότερα.....

705. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ Π17/2015 ΔΙΑΚHΡYΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) περισσότερα.....

708. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ» περισσότερα.....

709. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ ΚΑΠΝΟΣ & ΣΥΝΑΦΗ» περισσότερα.....

710. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» περισσότερα.....

711. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» περισσότερα.....

712. 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π25/2015 «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ)» περισσότερα.....

713. 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ04/2015 «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» περισσότερα.....

716. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό «Τρόφιμα Ποτά Καπνός & Συναφή» περισσότερα.....

717. Περίληψη Μετάθεσης Ημερομηνίας Διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού "ΟΡΥΚΤΟ ΑΛΑΤΙ" ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:01/09/2015 περισσότερα.....

719. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ" περισσότερα.....

720. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:17/08/2015 περισσότερα.....

721. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ" περισσότερα.....

722. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» περισσότερα.....

723. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π27/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ "ΟΡΥΚΤΟ ΑΛΑΤΙ" ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:01/09/2015 περισσότερα.....

727. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π22/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:09/10/2015 περισσότερα.....

731. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» περισσότερα.....

732. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» περισσότερα.....

733. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π23/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:23/09/2015 περισσότερα.....

734. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π23/2015 Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ» περισσότερα.....

736. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ περισσότερα.....

737. Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ περισσότερα.....

739. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» CPV 30236000-2 περισσότερα.....

740. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ" περισσότερα.....

741. Μετάθεση ημερομηνίας Διενέργειας του υπ’ αριθμ. Δ.14/2014 Τακτικού Ανοικτού Διαγωνισμού «ΙΑ-ΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» περισσότερα.....

742. Μετάθεση ημερομηνίας Διενέργειας του υπ’ αριθμ. Δ.15/2014 Τακτικού Ανοικτού Διαγωνισμού «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» περισσότερα.....

743. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π27/2014Ε ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΟΡΥΚΤΟ ΑΛΑΤΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:29/09/2015 περισσότερα.....

744. Ανάρτηση των υποβληθέντων τεχνικώ προδιαγραφών και προτύπων από προμηθευτές και επίσημους φορείς ή και ενώσεις αυτών για την προμήθεια "ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ" περισσότερα.....

745. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΥΚΤΟ ΑΛΑΤΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:29/09/2015 περισσότερα.....

746. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π30/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:08/10/2015 περισσότερα.....

747. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» περισσότερα.....

748. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού Π36/2014 « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:10/11/2015 περισσότερα.....

749. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΩΝ περισσότερα.....

750. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» περισσότερα.....

751. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ» περισσότερα.....

753. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ" περισσότερα.....

754. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) περισσότερα.....

755. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π35/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:08/10/2015 περισσότερα.....

757. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» περισσότερα.....

758. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π23/2015Ε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:21/10/2015 περισσότερα.....

759. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π23/2015E Διακήρυξης Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ». ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:21/10/2015 περισσότερα.....

763. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ περισσότερα.....

764. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.15/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» CPV 33100000-1» περισσότερα.....

765. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.14/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» CPV 33140000-3 περισσότερα.....

768. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ» περισσότερα.....

771. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ" περισσότερα.....

774. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ περισσότερα.....

775. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ περισσότερα.....

777. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π36/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:30/10/2015 περισσότερα.....

778. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ περισσότερα.....

779. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ περισσότερα.....

780. 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.14/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015, ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 περισσότερα.....

781. 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.15/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015, ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 περισσότερα.....

782. Περίληψη μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Διάφορα Ανταλλακτικά» CPV 34913000-0 (αριθ. διακ. Δ04/2014) περισσότερα.....

783. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού Π36/2014 « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ περισσότερα.....

784. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ)», CPV33696500-0. περισσότερα....

785. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ" περισσότερα.....

786. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΕ:12881/2015, Αρ. Συστ.17251 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» περισσότερα.....

787. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π36/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» περισσότερα.....

788. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Δ13/2014». περισσότερα.....

790. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π33/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ» περισσότερα.....

792. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού Π33 2014 « ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ περισσότερα.....

793. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π39/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ» περισσότερα.....

796. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π41/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ" περισσότερα.....

797. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π33/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» περισσότερα.....

798. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» Π43/2015 ΚΑΙ CPV:50730000-1 περισσότερα.....

799. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» Π42/2015 ΚΑΙ CPV:64214200-1 περισσότερα.....

800. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ» CPV 24951100-6 περισσότερα.....

801. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ» CPV 33141320-9 περισσότερα.....

802. 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.05/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ», CPV 33698100-0 περισσότερα.....

806. ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π41/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» περισσότερα....

807. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. Δ.15/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ" περισσότερα....

808. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. Δ.14/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ" περισσότερα....

809. 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.06/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ» περισσότερα....

810. ΑΝΑΚΟΝΩΣΗ «Διάφορα Ανταλλακτικά» αριθ. διακ. Δ04/2014 CPV 34913000-0, λόγω υλοποίησης της αριθ. 65/17.07.2015/21.07.2015 απόφασης της Ε.Π.Υ. περισσότερα....

811. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ COMPUTER ROOM» CPV 45300000-0 ΣΤΟ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ περισσότερα....

812. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ» CPV CPV 34913000-0 ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ περισσότερα....

814. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠAΡΟΧΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» CPV 55521200-0 ΣΤΟ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ περισσότερα....

815. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠAΡΟΧΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ» CPV 79713000-5 ΣΤΟ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ περισσότερα....

816. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ "ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED" περισσότερα....

817. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π36/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΧΡΗΣΗ 2015" περισσότερα....

818. 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.05/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» περισσότερα....

819. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ "ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" περισσότερα....

820. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ" περισσότερα....

821. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» CPV: 90524000-6 περισσότερα....

822. Περίλιψη Μετάθεσης Ημερομηνίας διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διανωνισαού «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ» (αριθμ. διακ. Π30/2014) (ΟΡν: 39831200-8) περισσότερα....

824. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ περισσότερα....

825. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ)», CPV33696500-0. περισσότερα....

826. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού Π35/2014 «ΕΝΤΥΠΑ» (CPV: 22820000-4) περισσότερα....

827. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΕΝΤΥΠΑ» CPV 22820000-4 περισσότερα....

828. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ» CPV 33141420-0 περισσότερα....

829. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π45/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μ.Ε.Θ.» ΚΩΔ. CPV: 33192130-2, 30231300-0, 34000000-7 περισσότερα....

830. 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.04/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ», CPV 33696200-7 ΠΠΥΥ 2014. περισσότερα....

831. 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.06/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ», CPV 33696300-08, ΠΠΥΥ 2014. περισσότερα....

832. ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ» περισσότερα....

833. Ανάρτηση των υποβληθέντων τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων από προμηθευτές και επίσημούς φορείς ή/ και ενώσεις αυτών για την προμήθεια ειδών «ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ» περισσότερα....

834. 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ" περισσότερα....

835. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ (ΨΥΓΕΙΑ)» περισσότερα....

836. 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π25/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ)» περισσότερα....

837. 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π40/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ» περισσότερα....

838. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ CPV 33162100-4» περισσότερα....

839. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π47/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» ΚΩΔ. CPV 55521200-0 περισσότερα....

840. ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π40/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ»(CΡV 33141324-7) περισσότερα....

841. Ανάρτηση των υποβληθέντων τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων από προμηθευτές και επίσημους φορείς ή/ και ενώσεις αυτών για την προμήθεια ειδών « ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ» ΟΡΥ: 33141324-9. περισσότερα....

842. 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π25/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ(ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ)» περισσότερα....

843. ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π42/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ" περισσότερα....

844. 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π33/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» (CΡV:33122000-1) περισσότερα....

845. Ανάρτηση των υποβληθέντων τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων από προμηθευτές και επίσημούς φορείς ή/ και ενώσεις αυτών για την προμήθεια ειδών «ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ LED» CPV: 31531000-7» περισσότερα....

846. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» » CPV 33696200-7 περισσότερα....

847. ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π37/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ» (CPV33141320-9) περισσότερα....

848. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π38/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ «ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» περισσότερα....

849. Ανάρτηση των υποβληθέντων τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων από προμηθευτές και επίσημούς φορείς ή/ και ενώσεις αυτών για την προμήθεια ειδών «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ» CPV: 33141420-0 περισσότερα....

850. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π01/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» ΚΩΔ. CPV 55521200-0 περισσότερα....

851. ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π33/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ» περισσότερα....

852. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π.41/2015 Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ». περισσότερα....

853. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΠ. 10137/07.09.2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: "ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (33141110-4)" περισσότερα....

854. ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π35/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΕΝΤΥΠΑ" περισσότερα....

855. ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ» (CPV 33141420-0) περισσότερα....

856. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ CPV 33162100-4» περισσότερα....

857. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ (ΨΥΓΕΙΑ)» περισσότερα....

858. ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π40/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: "ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ" περισσότερα....

859. 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.04/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 περισσότερα....

860. ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΡΥΞΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. Π.41/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΑΠΟΛΥΜΑΤΙΚΑ" περισσότερα....

861. ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ" περισσότερα....

862. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» περισσότερα....

863. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ" περισσότερα....

864. ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π39/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ LED" περισσότερα....

865. ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π43/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ" περισσότερα....

866. ΔΙΑΚΥΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. Π37/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ:"ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ" περισσότερα....

867. ΔΙΑΚΥΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. Π40/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ:"ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ" περισσότερα....

868. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ" περισσότερα....

869. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" περισσότερα....

870. 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π38/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ "ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" περισσότερα....

871. ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π43/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ" περισσότερα....

872. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ CPV 33162100-4» περισσότερα....

873. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Δ01/2016 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ.» ΚΩΔ. CPV: 55410000-7 περισσότερα....

874. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» CPV: 55320000-9 περισσότερα....

875. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π02/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ ΚΑΠΝΟΣ & ΣΥΝΑΦΗ » ΚΩΔ.CPV 15000000-8 περισσότερα....

876. ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΠ 14881/9.12.2015 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ" περισσότερα....

877. 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π46/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ (ΨΥΓΕΙΑ)» περισσότερα....

878. 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π39/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ LED» περισσότερα....

879. 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π39/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ LED» περισσότερα....

880. Περίληψη μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών: "ΕΝΤΥΠΑ" Αριθ. Διακ. Π35/2014. περισσότερα....

881. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Τ.Ε.Π.» ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ. περισσότερα....

882. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π31/2015/Ε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «Διατάξεις Ενδοσκοπίας –Ενδοχειρουργικής (33168000-5) ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ» περισσότερα....

883. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π43/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» περισσότερα....

884. 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π46/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ (ΨΥΓΕΙΑ)» περισσότερα....

885. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ" περισσότερα....

886. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚOI ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ»CPV 33141620-2 περισσότερα....

887. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΡΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ" περισσότερα....

888. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ" περισσότερα....

889. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΕΝΤΥΠΑ" περισσότερα....

890. ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π03/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ" περισσότερα....

891. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ" ΑΡ. ΔΙΑΚ. Π30/2014 περισσότερα....

892. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ "ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ" ΚΑΙ "ΗΘΜΟΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ" περισσότερα....

893. ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π05/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" περισσότερα....

894. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ ΔΙΑΠ.13238/09.11.2015 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ" περισσότερα....

895. ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π04/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ" περισσότερα....

896. Announcement of drafting technical specifications for the procurement of MEDICAL EQUIPMENT. περισσότερα....

897. Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, ενημερώνει τις εταιρείες οι οποίες κατέθεσαν τεχνικές προδιαγραφές για τα είδη του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού «Ιατρικοί Εξοπλισμοί» ότι, η ανάρτηση των υποβληθέντων προτάσεων παρατείνεται έως και δέκα ημέρες μετά την λήξη της προθεσμίας της νέας πρόσκλησης οικονομικών φορέων στην Αγγλική γλώσσα (27.04.2016). περισσότερα....

898. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ-ΕΝΤΟΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ CPV 90921000-9 περισσότερα....

900. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ» περισσότερα....

901. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ ΔΙΑΠ.13238/09.11.2015 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ" περισσότερα....

902. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» Π07/2016 ΚΑΙ CPV:34351100-3 περισσότερα....

903. Announcement of drafting technical specifications for the procurement of tires for motor cars. περισσότερα....

905. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΠ.13238/09.11.2015 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ" περισσότερα....

906. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" περισσότερα....

907. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ»/ Announcement of drafting technical specifications for the procurement of CHEMICAL ADDITIVES. We ‘d like to inform you, that the “General Hospital of Serres” will carry out a public open tender for the procurement of “medical equipment.” περισσότερα....

908. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΩΝ»/ Announcement of drafting technical specifications for the procurement of BAGS FOR URINE. We ‘d like to inform you, that the “General Hospital of Serres” will carry out a public open tender for the procurement of “medical equipment.” περισσότερα....

909. ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π04/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ" περισσότερα....

910. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΡΑΜΜΑΤΑ" Π06/2016/ ANNOUNCEMENT OF DRAFTING TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE PROCUREMENT OF MEDICAL SUTURES. WE'D LIKE TO INFORM YOU THAT THE "GENERAL HOSPITAL OF SERRES" WILL CARRY OUT AN OPEN TENDER FOR THE PROCUREMENT OF SURGICAL SUTURES. περισσότερα....

911. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ CPV 33141620-2» ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΥΥ/2014. περισσότερα....

912. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΟΥΣ" Π15/2016 ANNOUNCEMENT OF DRAFTING TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE PROCUREMENT OF SPARE PARTS FOR GOODS VEHICLES, VANS AND CARS. περισσότερα....

913. 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.07/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» CPV 33696200-7, ΠΠΥΦΥ 2014 περισσότερα....

915. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. Π05/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" περισσότερα....

916. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ CPV 33141620-2» ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΥΥ/2014. περισσότερα....

917. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ-ΠΡΙΟΝΙΟΥ» με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και τον αντίστοιχο φορτιστή. Announcement of drafting technical specifications for the procurement of SYSTEM DRILL-SAW with rechargeable battery and charger respective. περισσότερα....

918. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ Π10/2016». περισσότερα....

919. 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π07/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ" περισσότερα....

920. ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΝΕΙ ΓΝΩΣΤΗ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΕΝΤΥΠΑ" περισσότερα....

921. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΜΕΡΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" ANNOUNCEMENT OF DRAFTING TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE PROCUREMENT OF PARTS OF REFRIGERATING EQUIPMENT περισσότερα....

922. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΩΝ Δ03/2016». περισσότερα....

923. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)» περισσότερα....

924. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ CPV 24957000-7» περισσότερα....

925. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Η/ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΡΑΜΜΑΤΑ" περισσότερα....

926. Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών κάνει γνωστή την μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών: «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ» περισσότερα....

927. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π.12/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «Επίδεσμοι (33141110-4)» περισσότερα....

928. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ TOY ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΩΝ CPV 33141615-4» περισσότερα....

929. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΕΡΓΑΛΕΙA ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ » περισσότερα....

930. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ-ΠΡΙΟΝΙΟΥ CPV 43132300-0», με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και τον αντίστοιχο φορτιστή, για ορθοπεδική χρήση περισσότερα....

931. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π09/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙA ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ CPV 33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου περισσότερα....

932. Αλλαγή ημερομηνίας διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού: «Eργαλεία Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Πολλαπλών Χρήσεων CPV33162200-5».Π09/2016 περισσότερα....

933. 2ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ TOY ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ CPV 24957000-7» περισσότερα....

934. ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π15/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ-ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ» περισσότερα....

935. ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π08/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΜΕΡΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 42531000-7)» περισσότερα....

936. ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Π.12/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CPV 33141110-4» περισσότερα....

937. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ TΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ –ΛΕΒΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» περισσότερα....

938. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ CPV 33141620-2» περισσότερα....

939. Περίληψη Διακήρυξης του υπ’ αριθ. Δ.15/2014 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» μετά από μετάθεση- «Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ», CPV 33112200-0 (33100000-1) περισσότερα....

940. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ-ΠΡΙΟΝΙΟΥ CPV 43132300-0», με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και τον αντίστοιχο φορτιστή, για ορθοπεδική χρήση. περισσότερα....

941. Η µε αριθµ. 26/ 2016 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος: Η 4η Υγειονοµική Περιφέρεια στηριζόµενη στην υπ’ αριθµ Α3/3525 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης « Τροποποίηση του Κεφαλαίου 27 ΦΑΡΜΑΚΑ» Α.?.14/89 άρθρο 439 παρ.2 (ΦΕΚ 1869/ Τεύχος Β/30-12-2005), προσκαλεί τις φαρµακευτικές εταιρείες που διαθέτουν τα φαρµακευτικά σκευάσµατα µε τις δραστικές ουσίες του κάτωθι πίνακα να καταθέσουν προσφορά σε κλειστό, ξεχωριστό για κάθε δραστική ουσία φάκελο περισσότερα....

943. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π42/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ»ΚΩΔ. CPV 30192300-4 περισσότερα....

944. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ περισσότερα....

945. 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΑΝΟΙΧΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.07/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» CPV 33696200-7, ΠΠΥΦΥ 2014 περισσότερα....

946. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π48/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ»ΚΩΔ. CPV 31681000-3 περισσότερα....

947. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π.29/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «Προϊόντα καθαρισμού (39830000-9)» περισσότερα....

948. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π.17/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «Σάκοι ιατρικών αποβλήτων» (CPV1964000-4)» περισσότερα....

949. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π38/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ »ΚΩΔ. CPV 30192400-5 περισσότερα....

950. «Mετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του υπ’ αριθ. Π38/2015 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφαλείας «ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»,CPV 71317200-5 περισσότερα....

951. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ«ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ (ΗΘΜΟΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ)», CPV 33141630 ANNOUNCΕMENT- INVITATION OF THE SUBMISSION OF TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARDS FOR THE PROCUREMENT «LABORATORY FILTERS (BLOOD PLASMA FILTERS)» CPV 33141630 περισσότερα....

952. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ Π42/2014 «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ» περισσότερα....

953. Ανακοίνωση οριστικής ματαίωσης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Επαναληπτικού Διαγωνισμού «Υπηρεσίες Παροχής Γευμάτων» αριθ. διακ. Δ08/2014Ε περισσότερα....

954. Ανακοίνωση οριστικής ματαίωσης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού «Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων» αριθ. διακ. Δ08/2015 περισσότερα....

955. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ TOY ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΩΝ CPV 33141615-4» περισσότερα....

956. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ-ΠΡΙΟΝΙΟΥ CPV 43132300-0», με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και τον αντίστοιχο φορτιστή, για ορθοπεδική χρήση. περισσότερα....

957. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2H ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ CPV 33141620-2» περισσότερα....

959. Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών ανακοινώνει ότι, στην αριθ. 20η/14.07.2016 (θέμα 8ο οικ.) συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστική ματαίωση και ακύρωση του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού «Διάφορα Ανταλλακτικά» περισσότερα....

959. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ιατρική Γάζα» περισσότερα....

960. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ιατρικές Προμήθειες» περισσότερα....

961. ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Θέμα: Εξαίρεση από τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της εγκυκλίου της Ε.Π.Υ. του Πρόχειρού Μειοδοτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-CPV:66514110-0» σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014 περισσότερα....

962. Κατάθεση οικονομικής προσφοράς για φίλτρα αιμοκάθαρσης περισσότερα....

963. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Π.16/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» περισσότερα....

964. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ(ΗΘΜΟΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ)», CPV 33141630 περισσότερα....

965. ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Θέμα: Εξαίρεση από τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της εγκυκλίου της Ε.Π.Υ. του Πρόχειρού Μειοδοτικού Διαγωνισμού προμήθεια ειδών ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», CPV 44115210-4, ΠΠΥΦΥ 2014. περισσότερα....

966. ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων ». περισσότερα....© 2005-2014 Γενικό Νοσοκομείο Σερρών
τηλεφωνικό κέντρο: 23210 94500 | Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη (ΓΥΠ): 23210 94380 | e-mail: gnserres@hospser.gr

σχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations