Προμήθειες και Προκηρύξεις.

Στην ιστοσελίδα αυτή δημοσιεύονται όλα τα στοιχεία για προμήθειες, διαγωνισμούς και προκηρύξεις νέων θέσεων εργασίας στο Νοσοκομείο.


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ EMAIL: Η' FAX: 2321094756


Προς όλους τους Συναλλασσόμενους – Προμηθευτές του Νοσοκομείου μας: Σχετικά με διαχείρηση τραπεζικών εργασιών, επιστολή προμηθευτών, εκχώρηση απαιτήσεων των Προμηθευτών σε Τράπεζες ...περισσότερα.


Απαραίτητα αρχεία για το μηχανογραφικό σύστημα "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ".

575. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ" περισσότερα.....

586. Περίληψη Διακήρυξης διεθνούς ενιαίου διαγωνισμού ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 23/10/2015 περισσότερα.....

587. Περίληψη Διακήρυξης διεθνούς διαγωνισμού ΗΘΜΟΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 27/04/2015 περισσότερα.....

590. Ανακοίνωση περίληψης Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19/03/2015 περισσότερα.....

595. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π.45/2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 01/04/2015 περισσότερα.....

598. Περίληψη της υπ’ αριθ. Δ.15/2014 Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 07/10/2015 περισσότερα.....

606. Περίληψη της υπ’ αριθ. Δ1/2015 Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 03/06/2015 περισσότερα.....

607. Περίληψη της υπ’ αριθ. Δ3/2015 Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 22/04/2015 περισσότερα.....

608. Περίληψη της υπ’ αριθ. Δ.3/2015 Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 01/07/2015 περισσότερα.....

611. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:03/03/2015 περισσότερα.....

612. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π18/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ » ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:17/02/2015 περισσότερα.....

626. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού ΗΘΜΟΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:27/04/2015 περισσότερα.....

631. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Δ13/2014» περισσότερα.....

637. Μετάθεση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ Π34/2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:10/06/2015 περισσότερα.....

641. Ανακοίνωση ματαίωσης διαγωνισμού "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ" περισσότερα.....

642. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού: «ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Π38/2014» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:19/03/2015 περισσότερα.....

643. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του υπ αριθ. Π.45/2014 Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», CPV 44115210-4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:13/05/2015 περισσότερα.....

654. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ Π42/2014 περισσότερα.....

660. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Π32/2014 "ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ" περισσότερα.....

662. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π18/2015 "ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:19/05/2015 περισσότερα.....

667. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του υπ αριθ. Π.45/2014 Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:27/05/2015 περισσότερα.....

675. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.45/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:27/05/2015 περισσότερα.....

688. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π15/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ» ΚΩΔ.CPV : 50421200-4 περισσότερα.....

692. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας πρόγειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθ. Διακήρυξης Π32/2014 για την προμήθεια ειδών: «ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ» 18100000-0 περισσότερα.....

704. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π25/2014Ε ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:08/07/2015 περισσότερα.....

708. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ» περισσότερα.....

709. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ ΚΑΠΝΟΣ & ΣΥΝΑΦΗ» περισσότερα.....

710. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» περισσότερα.....

711. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» περισσότερα.....

712. 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π25/2015 «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ)» περισσότερα.....

713. 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ04/2015 «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» περισσότερα.....

716. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό «Τρόφιμα Ποτά Καπνός & Συναφή» περισσότερα.....

717. Περίληψη Μετάθεσης Ημερομηνίας Διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού "ΟΡΥΚΤΟ ΑΛΑΤΙ" ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:01/09/2015 περισσότερα.....

719. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ" περισσότερα.....

720. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:17/08/2015 περισσότερα.....

721. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ" περισσότερα.....

722. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» περισσότερα.....

723. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π27/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ "ΟΡΥΚΤΟ ΑΛΑΤΙ" ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:01/09/2015 περισσότερα.....

727. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π22/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:09/10/2015 περισσότερα.....

731. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» περισσότερα.....

732. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» περισσότερα.....

733. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π23/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:23/09/2015 περισσότερα.....

734. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π23/2015 Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ» περισσότερα.....

737. Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ περισσότερα.....

739. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» CPV 30236000-2 περισσότερα.....

740. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ" περισσότερα.....

741. Μετάθεση ημερομηνίας Διενέργειας του υπ’ αριθμ. Δ.14/2014 Τακτικού Ανοικτού Διαγωνισμού «ΙΑ-ΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» περισσότερα.....

742. Μετάθεση ημερομηνίας Διενέργειας του υπ’ αριθμ. Δ.15/2014 Τακτικού Ανοικτού Διαγωνισμού «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» περισσότερα.....

743. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π27/2014Ε ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΟΡΥΚΤΟ ΑΛΑΤΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:29/09/2015 περισσότερα.....

744. Ανάρτηση των υποβληθέντων τεχνικώ προδιαγραφών και προτύπων από προμηθευτές και επίσημους φορείς ή και ενώσεις αυτών για την προμήθεια "ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ" περισσότερα.....

745. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΥΚΤΟ ΑΛΑΤΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:29/09/2015 περισσότερα.....

747. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» περισσότερα.....

749. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΩΝ περισσότερα.....

750. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» περισσότερα.....

751. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ» περισσότερα.....

753. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ" περισσότερα.....

754. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) περισσότερα.....

757. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» περισσότερα.....

758. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π23/2015Ε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:21/10/2015 περισσότερα.....

759. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π23/2015E Διακήρυξης Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ». ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:21/10/2015 περισσότερα.....

763. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ περισσότερα.....

764. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.15/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» CPV 33100000-1» περισσότερα.....

765. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.14/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» CPV 33140000-3 περισσότερα.....

768. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ» περισσότερα.....

774. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ περισσότερα.....

775. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ περισσότερα.....

779. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ περισσότερα.....

780. 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.14/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015, ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 περισσότερα.....

781. 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.15/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015, ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 περισσότερα.....

784. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ)», CPV33696500-0. περισσότερα....

788. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Δ13/2014». περισσότερα.....

802. 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.05/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ», CPV 33698100-0 περισσότερα.....

807. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. Δ.15/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ" περισσότερα....

808. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. Δ.14/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ" περισσότερα....

809. 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.06/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ» περισσότερα....

811. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ COMPUTER ROOM» CPV 45300000-0 ΣΤΟ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ περισσότερα....

812. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ» CPV CPV 34913000-0 ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ περισσότερα....

814. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠAΡΟΧΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» CPV 55521200-0 ΣΤΟ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ περισσότερα....

815. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠAΡΟΧΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ» CPV 79713000-5 ΣΤΟ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ περισσότερα....

818. 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.05/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» περισσότερα....

820. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ" περισσότερα....

822. Περίλιψη Μετάθεσης Ημερομηνίας διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διανωνισαού «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ» (αριθμ. διακ. Π30/2014) (ΟΡν: 39831200-8) περισσότερα....

825. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ)», CPV33696500-0. περισσότερα....

826. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού Π35/2014 «ΕΝΤΥΠΑ» (CPV: 22820000-4) περισσότερα....

830. 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.04/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ», CPV 33696200-7 ΠΠΥΥ 2014. περισσότερα....

831. 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.06/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ», CPV 33696300-08, ΠΠΥΥ 2014. περισσότερα....

835. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ (ΨΥΓΕΙΑ)» περισσότερα....

836. 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π25/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ)» περισσότερα....

838. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ CPV 33162100-4» περισσότερα....

839. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π47/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» ΚΩΔ. CPV 55521200-0 περισσότερα....

842. 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π25/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ(ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ)» περισσότερα....

846. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» » CPV 33696200-7 περισσότερα....

850. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π01/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» ΚΩΔ. CPV 55521200-0 περισσότερα....

856. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ CPV 33162100-4» περισσότερα....

857. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ (ΨΥΓΕΙΑ)» περισσότερα....

859. 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.04/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 περισσότερα....

862. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» περισσότερα....

872. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ CPV 33162100-4» περισσότερα....

874. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» CPV: 55320000-9 περισσότερα....

875. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π02/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ ΚΑΠΝΟΣ & ΣΥΝΑΦΗ » ΚΩΔ.CPV 15000000-8 περισσότερα....

877. 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π46/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ (ΨΥΓΕΙΑ)» περισσότερα....

880. Περίληψη μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών: "ΕΝΤΥΠΑ" Αριθ. Διακ. Π35/2014. περισσότερα....

881. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Τ.Ε.Π.» ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ. περισσότερα....

882. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π31/2015/Ε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «Διατάξεις Ενδοσκοπίας –Ενδοχειρουργικής (33168000-5) ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ» περισσότερα....

884. 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π46/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ (ΨΥΓΕΙΑ)» περισσότερα....

885. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ" περισσότερα....

886. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚOI ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ»CPV 33141620-2 περισσότερα....

889. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΕΝΤΥΠΑ" περισσότερα....

891. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ" ΑΡ. ΔΙΑΚ. Π30/2014 περισσότερα....

892. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ "ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ" ΚΑΙ "ΗΘΜΟΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ" περισσότερα....

896. Announcement of drafting technical specifications for the procurement of MEDICAL EQUIPMENT. περισσότερα....

897. Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, ενημερώνει τις εταιρείες οι οποίες κατέθεσαν τεχνικές προδιαγραφές για τα είδη του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού «Ιατρικοί Εξοπλισμοί» ότι, η ανάρτηση των υποβληθέντων προτάσεων παρατείνεται έως και δέκα ημέρες μετά την λήξη της προθεσμίας της νέας πρόσκλησης οικονομικών φορέων στην Αγγλική γλώσσα (27.04.2016). περισσότερα....

898. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ-ΕΝΤΟΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ CPV 90921000-9 περισσότερα....

903. Announcement of drafting technical specifications for the procurement of tires for motor cars. περισσότερα....

907. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ»/ Announcement of drafting technical specifications for the procurement of CHEMICAL ADDITIVES. We ‘d like to inform you, that the “General Hospital of Serres” will carry out a public open tender for the procurement of “medical equipment.” περισσότερα....

908. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΩΝ»/ Announcement of drafting technical specifications for the procurement of BAGS FOR URINE. We ‘d like to inform you, that the “General Hospital of Serres” will carry out a public open tender for the procurement of “medical equipment.” περισσότερα....

910. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΡΑΜΜΑΤΑ" Π06/2016/ ANNOUNCEMENT OF DRAFTING TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE PROCUREMENT OF MEDICAL SUTURES. WE'D LIKE TO INFORM YOU THAT THE "GENERAL HOSPITAL OF SERRES" WILL CARRY OUT AN OPEN TENDER FOR THE PROCUREMENT OF SURGICAL SUTURES. περισσότερα....

911. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ CPV 33141620-2» ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΥΥ/2014. περισσότερα....

912. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΟΥΣ" Π15/2016 ANNOUNCEMENT OF DRAFTING TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE PROCUREMENT OF SPARE PARTS FOR GOODS VEHICLES, VANS AND CARS. περισσότερα....

913. 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.07/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» CPV 33696200-7, ΠΠΥΦΥ 2014 περισσότερα....

916. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ CPV 33141620-2» ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΥΥ/2014. περισσότερα....

917. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ-ΠΡΙΟΝΙΟΥ» με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και τον αντίστοιχο φορτιστή. Announcement of drafting technical specifications for the procurement of SYSTEM DRILL-SAW with rechargeable battery and charger respective. περισσότερα....

918. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ Π10/2016». περισσότερα....

920. ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΝΕΙ ΓΝΩΣΤΗ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΕΝΤΥΠΑ" περισσότερα....

921. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΜΕΡΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" ANNOUNCEMENT OF DRAFTING TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE PROCUREMENT OF PARTS OF REFRIGERATING EQUIPMENT περισσότερα....

922. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΩΝ Δ03/2016». περισσότερα....

923. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)» περισσότερα....

924. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ CPV 24957000-7» περισσότερα....

925. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Η/ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΡΑΜΜΑΤΑ" περισσότερα....

926. Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών κάνει γνωστή την μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών: «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ» περισσότερα....

928. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ TOY ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΩΝ CPV 33141615-4» περισσότερα....

929. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΕΡΓΑΛΕΙA ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ » περισσότερα....

930. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ-ΠΡΙΟΝΙΟΥ CPV 43132300-0», με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και τον αντίστοιχο φορτιστή, για ορθοπεδική χρήση περισσότερα....

931. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π09/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙA ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ CPV 33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου περισσότερα....

932. Αλλαγή ημερομηνίας διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού: «Eργαλεία Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Πολλαπλών Χρήσεων CPV33162200-5».Π09/2016 περισσότερα....

933. 2ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ TOY ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ CPV 24957000-7» περισσότερα....

937. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ TΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ –ΛΕΒΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» περισσότερα....

938. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ CPV 33141620-2» περισσότερα....

939. Περίληψη Διακήρυξης του υπ’ αριθ. Δ.15/2014 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» μετά από μετάθεση- «Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ», CPV 33112200-0 (33100000-1) περισσότερα....

940. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ-ΠΡΙΟΝΙΟΥ CPV 43132300-0», με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και τον αντίστοιχο φορτιστή, για ορθοπεδική χρήση. περισσότερα....

941. Η µε αριθµ. 26/ 2016 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος: Η 4η Υγειονοµική Περιφέρεια στηριζόµενη στην υπ’ αριθµ Α3/3525 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης « Τροποποίηση του Κεφαλαίου 27 ΦΑΡΜΑΚΑ» Α.?.14/89 άρθρο 439 παρ.2 (ΦΕΚ 1869/ Τεύχος Β/30-12-2005), προσκαλεί τις φαρµακευτικές εταιρείες που διαθέτουν τα φαρµακευτικά σκευάσµατα µε τις δραστικές ουσίες του κάτωθι πίνακα να καταθέσουν προσφορά σε κλειστό, ξεχωριστό για κάθε δραστική ουσία φάκελο περισσότερα....

943. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π42/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ»ΚΩΔ. CPV 30192300-4 περισσότερα....

944. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ περισσότερα....

945. 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΑΝΟΙΧΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.07/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» CPV 33696200-7, ΠΠΥΦΥ 2014 περισσότερα....

946. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π48/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ»ΚΩΔ. CPV 31681000-3 περισσότερα....

947. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π.29/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «Προϊόντα καθαρισμού (39830000-9)» περισσότερα....

948. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π.17/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «Σάκοι ιατρικών αποβλήτων» (CPV1964000-4)» περισσότερα....

949. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π38/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ »ΚΩΔ. CPV 30192400-5 περισσότερα....

950. «Mετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του υπ’ αριθ. Π38/2015 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφαλείας «ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»,CPV 71317200-5 περισσότερα....

951. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ«ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ (ΗΘΜΟΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ)», CPV 33141630 ANNOUNCΕMENT- INVITATION OF THE SUBMISSION OF TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARDS FOR THE PROCUREMENT «LABORATORY FILTERS (BLOOD PLASMA FILTERS)» CPV 33141630 περισσότερα....

952. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ Π42/2014 «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ» περισσότερα....

953. Ανακοίνωση οριστικής ματαίωσης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Επαναληπτικού Διαγωνισμού «Υπηρεσίες Παροχής Γευμάτων» αριθ. διακ. Δ08/2014Ε περισσότερα....

954. Ανακοίνωση οριστικής ματαίωσης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού «Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων» αριθ. διακ. Δ08/2015 περισσότερα....

955. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ TOY ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΩΝ CPV 33141615-4» περισσότερα....

956. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ-ΠΡΙΟΝΙΟΥ CPV 43132300-0», με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και τον αντίστοιχο φορτιστή, για ορθοπεδική χρήση. περισσότερα....

957. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2H ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ CPV 33141620-2» περισσότερα....

959. Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών ανακοινώνει ότι, στην αριθ. 20η/14.07.2016 (θέμα 8ο οικ.) συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστική ματαίωση και ακύρωση του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού «Διάφορα Ανταλλακτικά» περισσότερα....

959. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ιατρική Γάζα» περισσότερα....

960. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ιατρικές Προμήθειες» περισσότερα....

961. ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Θέμα: Εξαίρεση από τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της εγκυκλίου της Ε.Π.Υ. του Πρόχειρού Μειοδοτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-CPV:66514110-0» σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014 περισσότερα....

962. Κατάθεση οικονομικής προσφοράς για φίλτρα αιμοκάθαρσης περισσότερα....

963. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Π.16/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» περισσότερα....

964. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ(ΗΘΜΟΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ)», CPV 33141630 περισσότερα....

965. ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Θέμα: Εξαίρεση από τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της εγκυκλίου της Ε.Π.Υ. του Πρόχειρού Μειοδοτικού Διαγωνισμού προμήθεια ειδών ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», CPV 44115210-4, ΠΠΥΦΥ 2014. περισσότερα....

966. ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων ». περισσότερα....

967. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π.13/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «ΦΙΑΛΙΔΙΑ (CPV 33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου» περισσότερα....

968. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π.14/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33790000-4 Γυάλινα είδη εργαστηρίου -Εργαστηριακά είδη, Είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί )» περισσότερα....

969. ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ: ΜΙΚΡΟΔΑΠΑΝΕΣ περισσότερα....

970. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -"ΕΝΤΥΠΑ" περισσότερα....

971. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ περισσότερα....

972. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» CPV:33192000-2 ΜΕ ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚ. Δ06/2016 Announcement of drafting technical specifications for the procurement of «MEDICAL SUPPLIES » (Δ06/2016) CPV:33192000-2 περισσότερα....

973. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» CPV: 33192000-2 περισσότερα....

974. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚΥΡ.Δ11/2014 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΥΥ2013 περισσότερα....

975. Mετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του υπ’ αριθ. Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού προμήθειας ειδών «Απορρυπαντικά» περισσότερα....

976. Mετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του υπ’ αριθ. Π38/2015 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφαλείας «ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» περισσότερα....

977. Περίληψη Μετάθεσης Ημερομηνίας Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών : «ΕΝΤΥΠΑ» (αριθμ. διακ. Π35/2014) περισσότερα....

978. ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ" περισσότερα....

979. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.07/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» περισσότερα....

980. θΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. Π07/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ" περισσότερα....

981. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.03/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» περισσότερα....

982. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. Σ01/2016 ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΟΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΡΗΣΗ 2016" περισσότερα....

983. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ περισσότερα....

984. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.04/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ» (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΩΝ) περισσότερα....

985. Περίληψη διενέργειας του υπ’ αριθμ. Π.33/2015 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών: «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» περισσότερα....

986. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.33/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» περισσότερα....

987. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.19/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ» περισσότερα....

990. Περίληψη της υπ’ αριθμ. Σ.02/2016 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», CPV περισσότερα....

991. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ Π19/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ" περισσότερα....

992. Περίληψη της υπ’ αριθμ. Π.46/2015 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ (ΨΥΓΕΙΑ)» περισσότερα....

993. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.01/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΧΡΗΣΗ 2016» περισσότερα....© 2005 Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, 2o Χλμ Σερρών- Δράμας ΤΚ. 62100, e-mail:
Τηλεφωνικό Κέντρο: 23210 94500 | FAX: 2321094712
Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη (ΓΥΠ): 23210 94380, e-mail:

σχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations