Προμήθειες και Προκηρύξεις.

Στην ιστοσελίδα αυτή δημοσιεύονται όλα τα στοιχεία για προμήθειες, διαγωνισμούς και προκηρύξεις νέων θέσεων εργασίας στο Νοσοκομείο.


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ EMAIL: Η' FAX: 2321094756


Προς όλους τους Συναλλασσόμενους – Προμηθευτές του Νοσοκομείου μας: Σχετικά με διαχείρηση τραπεζικών εργασιών, επιστολή προμηθευτών, εκχώρηση απαιτήσεων των Προμηθευτών σε Τράπεζες ...περισσότερα.


Απαραίτητα αρχεία για το μηχανογραφικό σύστημα "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ".

575. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ" περισσότερα.....

587. Περίληψη Διακήρυξης διεθνούς διαγωνισμού ΗΘΜΟΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 27/04/2015 περισσότερα.....

590. Ανακοίνωση περίληψης Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19/03/2015 περισσότερα.....

606. Περίληψη της υπ’ αριθ. Δ1/2015 Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 03/06/2015 περισσότερα.....

607. Περίληψη της υπ’ αριθ. Δ3/2015 Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 22/04/2015 περισσότερα.....

608. Περίληψη της υπ’ αριθ. Δ.3/2015 Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 01/07/2015 περισσότερα.....

611. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:03/03/2015 περισσότερα.....

612. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π18/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ » ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:17/02/2015 περισσότερα.....

626. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού ΗΘΜΟΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:27/04/2015 περισσότερα.....

637. Μετάθεση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ Π34/2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:10/06/2015 περισσότερα.....

641. Ανακοίνωση ματαίωσης διαγωνισμού "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ" περισσότερα.....

643. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του υπ αριθ. Π.45/2014 Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», CPV 44115210-4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:13/05/2015 περισσότερα.....

660. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Π32/2014 "ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ" περισσότερα.....

662. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π18/2015 "ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:19/05/2015 περισσότερα.....

667. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του υπ αριθ. Π.45/2014 Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:27/05/2015 περισσότερα.....

675. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.45/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:27/05/2015 περισσότερα.....

688. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π15/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ» ΚΩΔ.CPV : 50421200-4 περισσότερα.....

692. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας πρόγειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθ. Διακήρυξης Π32/2014 για την προμήθεια ειδών: «ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ» 18100000-0 περισσότερα.....

711. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» περισσότερα.....

712. 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π25/2015 «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ)» περισσότερα.....

713. 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ04/2015 «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» περισσότερα.....

717. Περίληψη Μετάθεσης Ημερομηνίας Διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού "ΟΡΥΚΤΟ ΑΛΑΤΙ" ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:01/09/2015 περισσότερα.....

719. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ" περισσότερα.....

721. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ" περισσότερα.....

723. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π27/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ "ΟΡΥΚΤΟ ΑΛΑΤΙ" ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:01/09/2015 περισσότερα.....

727. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π22/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:09/10/2015 περισσότερα.....

731. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» περισσότερα.....

732. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» περισσότερα.....

733. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π23/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:23/09/2015 περισσότερα.....

734. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π23/2015 Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ» περισσότερα.....

741. Μετάθεση ημερομηνίας Διενέργειας του υπ’ αριθμ. Δ.14/2014 Τακτικού Ανοικτού Διαγωνισμού «ΙΑ-ΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» περισσότερα.....

742. Μετάθεση ημερομηνίας Διενέργειας του υπ’ αριθμ. Δ.15/2014 Τακτικού Ανοικτού Διαγωνισμού «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» περισσότερα.....

743. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π27/2014Ε ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΟΡΥΚΤΟ ΑΛΑΤΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:29/09/2015 περισσότερα.....

744. Ανάρτηση των υποβληθέντων τεχνικώ προδιαγραφών και προτύπων από προμηθευτές και επίσημους φορείς ή και ενώσεις αυτών για την προμήθεια "ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ" περισσότερα.....

745. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΥΚΤΟ ΑΛΑΤΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:29/09/2015 περισσότερα.....

747. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» περισσότερα.....

749. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΩΝ περισσότερα.....

750. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» περισσότερα.....

751. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ» περισσότερα.....

754. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) περισσότερα.....

758. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π23/2015Ε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:21/10/2015 περισσότερα.....

759. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π23/2015E Διακήρυξης Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ». ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:21/10/2015 περισσότερα.....

763. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ περισσότερα.....

764. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.15/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» CPV 33100000-1» περισσότερα.....

765. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.14/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» CPV 33140000-3 περισσότερα.....

774. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ περισσότερα.....

775. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ περισσότερα.....

779. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ περισσότερα.....

780. 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.14/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015, ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 περισσότερα.....

781. 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.15/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015, ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 περισσότερα.....

784. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ)», CPV33696500-0. περισσότερα....

802. 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.05/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ», CPV 33698100-0 περισσότερα.....

807. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. Δ.15/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ" περισσότερα....

808. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. Δ.14/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ" περισσότερα....

809. 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.06/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ» περισσότερα....

811. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ COMPUTER ROOM» CPV 45300000-0 ΣΤΟ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ περισσότερα....

818. 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.05/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» περισσότερα....

820. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ" περισσότερα....

822. Περίλιψη Μετάθεσης Ημερομηνίας διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διανωνισαού «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ» (αριθμ. διακ. Π30/2014) (ΟΡν: 39831200-8) περισσότερα....

825. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ)», CPV33696500-0. περισσότερα....

826. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού Π35/2014 «ΕΝΤΥΠΑ» (CPV: 22820000-4) περισσότερα....

830. 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.04/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ», CPV 33696200-7 ΠΠΥΥ 2014. περισσότερα....

831. 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.06/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ», CPV 33696300-08, ΠΠΥΥ 2014. περισσότερα....

835. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ (ΨΥΓΕΙΑ)» περισσότερα....

836. 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π25/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ)» περισσότερα....

838. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ CPV 33162100-4» περισσότερα....

842. 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π25/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ(ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ)» περισσότερα....

846. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» » CPV 33696200-7 περισσότερα....

857. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ (ΨΥΓΕΙΑ)» περισσότερα....

859. 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.04/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 περισσότερα....

862. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» περισσότερα....

877. 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π46/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ (ΨΥΓΕΙΑ)» περισσότερα....

880. Περίληψη μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών: "ΕΝΤΥΠΑ" Αριθ. Διακ. Π35/2014. περισσότερα....

881. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Τ.Ε.Π.» ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ. περισσότερα....

884. 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π46/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ (ΨΥΓΕΙΑ)» περισσότερα....

885. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ" περισσότερα....

889. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΕΝΤΥΠΑ" περισσότερα....

891. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ" ΑΡ. ΔΙΑΚ. Π30/2014 περισσότερα....

892. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ "ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ" ΚΑΙ "ΗΘΜΟΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ" περισσότερα....

896. Announcement of drafting technical specifications for the procurement of MEDICAL EQUIPMENT. περισσότερα....

903. Announcement of drafting technical specifications for the procurement of tires for motor cars. περισσότερα....

910. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΡΑΜΜΑΤΑ" Π06/2016/ ANNOUNCEMENT OF DRAFTING TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE PROCUREMENT OF MEDICAL SUTURES. WE'D LIKE TO INFORM YOU THAT THE "GENERAL HOSPITAL OF SERRES" WILL CARRY OUT AN OPEN TENDER FOR THE PROCUREMENT OF SURGICAL SUTURES. περισσότερα....

912. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΟΥΣ" Π15/2016 ANNOUNCEMENT OF DRAFTING TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE PROCUREMENT OF SPARE PARTS FOR GOODS VEHICLES, VANS AND CARS. περισσότερα....

913. 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.07/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» CPV 33696200-7, ΠΠΥΦΥ 2014 περισσότερα....

916. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ CPV 33141620-2» ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΥΥ/2014. περισσότερα....

920. ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΝΕΙ ΓΝΩΣΤΗ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΕΝΤΥΠΑ" περισσότερα....

921. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΜΕΡΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" ANNOUNCEMENT OF DRAFTING TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE PROCUREMENT OF PARTS OF REFRIGERATING EQUIPMENT περισσότερα....

923. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)» περισσότερα....

925. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Η/ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΡΑΜΜΑΤΑ" περισσότερα....

926. Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών κάνει γνωστή την μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών: «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ» περισσότερα....

939. Περίληψη Διακήρυξης του υπ’ αριθ. Δ.15/2014 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» μετά από μετάθεση- «Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ», CPV 33112200-0 (33100000-1) περισσότερα....

940. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ-ΠΡΙΟΝΙΟΥ CPV 43132300-0», με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και τον αντίστοιχο φορτιστή, για ορθοπεδική χρήση. περισσότερα....

941. Η µε αριθµ. 26/ 2016 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος: Η 4η Υγειονοµική Περιφέρεια στηριζόµενη στην υπ’ αριθµ Α3/3525 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης « Τροποποίηση του Κεφαλαίου 27 ΦΑΡΜΑΚΑ» Α.?.14/89 άρθρο 439 παρ.2 (ΦΕΚ 1869/ Τεύχος Β/30-12-2005), προσκαλεί τις φαρµακευτικές εταιρείες που διαθέτουν τα φαρµακευτικά σκευάσµατα µε τις δραστικές ουσίες του κάτωθι πίνακα να καταθέσουν προσφορά σε κλειστό, ξεχωριστό για κάθε δραστική ουσία φάκελο περισσότερα....

944. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ περισσότερα....

945. 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΑΝΟΙΧΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.07/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» CPV 33696200-7, ΠΠΥΦΥ 2014 περισσότερα....

947. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π.29/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «Προϊόντα καθαρισμού (39830000-9)» περισσότερα....

948. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π.17/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «Σάκοι ιατρικών αποβλήτων» (CPV1964000-4)» περισσότερα....

950. «Mετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του υπ’ αριθ. Π38/2015 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφαλείας «ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»,CPV 71317200-5 περισσότερα....

951. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ«ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ (ΗΘΜΟΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ)», CPV 33141630 ANNOUNCΕMENT- INVITATION OF THE SUBMISSION OF TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARDS FOR THE PROCUREMENT «LABORATORY FILTERS (BLOOD PLASMA FILTERS)» CPV 33141630 περισσότερα....

959. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ιατρική Γάζα» περισσότερα....

960. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ιατρικές Προμήθειες» περισσότερα....

961. ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Θέμα: Εξαίρεση από τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της εγκυκλίου της Ε.Π.Υ. του Πρόχειρού Μειοδοτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-CPV:66514110-0» σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014 περισσότερα....

962. Κατάθεση οικονομικής προσφοράς για φίλτρα αιμοκάθαρσης περισσότερα....

963. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Π.16/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» περισσότερα....

964. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ(ΗΘΜΟΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ)», CPV 33141630 περισσότερα....

965. ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Θέμα: Εξαίρεση από τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της εγκυκλίου της Ε.Π.Υ. του Πρόχειρού Μειοδοτικού Διαγωνισμού προμήθεια ειδών ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», CPV 44115210-4, ΠΠΥΦΥ 2014. περισσότερα....

967. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π.13/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «ΦΙΑΛΙΔΙΑ (CPV 33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου» περισσότερα....

968. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π.14/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33790000-4 Γυάλινα είδη εργαστηρίου -Εργαστηριακά είδη, Είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί )» περισσότερα....

969. ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ: ΜΙΚΡΟΔΑΠΑΝΕΣ περισσότερα....

970. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -"ΕΝΤΥΠΑ" περισσότερα....

971. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ περισσότερα....

972. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» CPV:33192000-2 ΜΕ ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚ. Δ06/2016 Announcement of drafting technical specifications for the procurement of «MEDICAL SUPPLIES » (Δ06/2016) CPV:33192000-2 περισσότερα....

973. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» CPV: 33192000-2 περισσότερα....

974. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚΥΡ.Δ11/2014 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΥΥ2013 περισσότερα....

975. Mετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του υπ’ αριθ. Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού προμήθειας ειδών «Απορρυπαντικά» περισσότερα....

976. Mετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του υπ’ αριθ. Π38/2015 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφαλείας «ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» περισσότερα....

977. Περίληψη Μετάθεσης Ημερομηνίας Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών : «ΕΝΤΥΠΑ» (αριθμ. διακ. Π35/2014) περισσότερα....

978. ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ" περισσότερα....

979. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.07/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» περισσότερα....

980. θΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. Π07/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ" περισσότερα....

981. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.03/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» περισσότερα....

982. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. Σ01/2016 ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΟΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΡΗΣΗ 2016" περισσότερα....

983. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ περισσότερα....

984. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.04/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ» (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΩΝ) περισσότερα....

985. Περίληψη διενέργειας του υπ’ αριθμ. Π.33/2015 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών: «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» περισσότερα....

986. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.33/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» περισσότερα....

987. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.19/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ» περισσότερα....

990. Περίληψη της υπ’ αριθμ. Σ.02/2016 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», CPV περισσότερα....

991. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ Π19/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ" περισσότερα....

992. Περίληψη της υπ’ αριθμ. Π.46/2015 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ (ΨΥΓΕΙΑ)» περισσότερα....

993. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.01/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΧΡΗΣΗ 2016» περισσότερα....

994. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.46/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ (ΨΥΓΕΙΑ)» περισσότερα....

995. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Π.33/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ περισσότερα....

996. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.15613/09.12.2016 ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣA.E.» ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ περισσότερα....

997. «Mετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του υπ’ αριθ. Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού προμήθειας ειδών «Απορρυπαντικά» περισσότερα....

998. Περίληψη του υπ’ αριθ. Π.15/2016 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΟΥΣ» περισσότερα....

999. Περίληψη του υπ’ αριθ. Π.08/2016 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΜΕΡΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» περισσότερα....

1000. Περίληψη του υπ’ αριθ. Π.18/2016 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΟΡΥΚΤΟ ΑΛΑΤΙ» περισσότερα....

1001. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π.06/2016 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΡΑΜΜΑΤΑ» περισσότερα....

1002. ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Δ.12/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ H/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ περισσότερα....

1003. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Δ.12/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ H/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ περισσότερα....

1004. Περίληψη Διακήρυξης του υπ’ αριθμ. Δ.04/2015 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των ορίων Διαγωνισμού «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» περισσότερα....

1005. Περίληψη Διακήρυξης του υπ’ αριθμ. Δ.05/2015 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των ορίων Διαγωνισμού «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» περισσότερα....

1006. Περίληψη Διακήρυξης του υπ’ αριθμ. Δ.14/2016 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των ορίων Διαγωνισμού «ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» περισσότερα....

1007. Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ (3ο Χ.Λ.Μ. Εθνικής οδού Σερρών – Δράμας) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό κάτω των Ορίων για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» με αριθμό Διακήρυξης Δ.13/2016 για τις ανάγκες του περισσότερα....

1008. Περίληψη Διακήρυξης του υπ’ αριθμ. Π24/2015 Συνοπτικού Διαγωνισμού «ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ» ΠΠΥΦΥ2014 περισσότερα....

1009. Περίληψη Διακήρυξης του υπ’ αριθμ. Π25/2015 Συνοπτικού Διαγωνισμού «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΠΠΥΦΥ2014 περισσότερα....

1010. Περίληψη της υπ’ αριθ. Σ.05/2016 του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ» περισσότερα....

1011. Περίληψη της υπ’ αριθ. Σ.06/2016 του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών «ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ» περισσότερα....

1012. Περίληψη της υπ’ αριθ. Σ.04/2016 του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» περισσότερα....

1013. Περίληψη της υπ’ αριθ. Σ.03/2016 του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών «ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» περισσότερα....

1014. Περίληψη του υπ’ αριθ. Π.11/2016 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» περισσότερα....

1018. Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια των ειδών: Ιατρικά Αέρια περισσότερα....

1019. Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια των ειδών: Γραφική Ύλη περισσότερα....

1022. Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια των ειδών: Φωτοαντιγραφικό χαρτί περισσότερα....

1024. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Δ.11/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" περισσότερα....

1025. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.02/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» CPV 44115210-4 ΠΠΥΦΥ 2014 περισσότερα....

1026. 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. Δ.02/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ (ΗΘΜΟΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ)», CPV 33141630-5, Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014. περισσότερα....

1027. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Aριθμ. Π.18/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΟΡΥΚΤΟ ΑΛΑΤΙ» CPV: 14410000-8 περισσότερα....

1028. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.04/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CPV 33696200-7 Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014 περισσότερα....

1029. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.02/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» περισσότερα....

1030. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.09/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» CPV:33122000-1 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Π.Π.Υ.Φ.Υ.2014 περισσότερα....

1031. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.05/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ περισσότερα....

1032. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- CPV:50421000-2» περισσότερα....

1033. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ03/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Συντήρηση σταθερών εστιών καύσης του Νοσοκομείου Σερρών» περισσότερα....

1034. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. Π.08.2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ: «ΜΕΡΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» περισσότερα....

1035. Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Σ.06/2016 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ» σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014 περισσότερα....

1036. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Δ.04/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» περισσότερα....

1037. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Δ.04/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» περισσότερα....

1039. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. Π.15/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ: «ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΟΥΣ» περισσότερα....

1040. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Δ.05/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» περισσότερα....

1041. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.08/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΜΕΡΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» περισσότερα....

1042. Κατάθεση οικονομικής προσφοράς Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού. περισσότερα....

1044. «Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Π28/2014 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2013». περισσότερα....

1046. Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών κάνει γνωστή την μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας των συνοπτικών διαγωνισμών: 1. Ιατρικά Αέρια, 2. Γραφική Ύλη περισσότερα....

1052. «Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου για τις «Υπηρεσίες Μεταφορών – Υπηρεσίες Μεταφοράς Αίματος» της εταιρείας BIOTRANS Α.Ε περισσότερα....

1053. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Σ.05/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ» (CPV 39713200-5) περισσότερα....

1054. ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- CPV:50421000-2» περισσότερα....

1056. «Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Π28/2014 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2013». περισσότερα....

1057. «Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Σ.04/2016 του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» με CPV: 39831000-6» σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014». περισσότερα....

1058. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.30/2014ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ» CPV:39831200-8 ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Π.Υ.Υ. 2013 περισσότερα....

1059. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Σ.01/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ-ΠΡΙΟΝΙΟΥ» ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ - CPV: 43132300-0» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.30/2014ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ» CPV:39831200-8 ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Π.Υ.Υ. 2013 περισσότερα....

1060. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Π.15/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ: «ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΟΥΣ» περισσότερα....

1062. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.11/2016 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» CPV 50421000-2 Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014 περισσότερα....

1063. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.28/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» περισσότερα....

1064. Υπογραφή σύμβασης για την συντήρηση των εννέα (9) μηχανημάτων του Τεχνητού Νεφρού. περισσότερα....

1065. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» περισσότερα....

1066. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, κάνει γνωστή την υπ’ αριθμ. 4η/28-03-2017 (θέμα 26ο οικ.) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ματαίωσης του υπ’ αριθμ. Δ.14/2014 Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» περισσότερα....

1067. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού «Ποικίλος Εξοπλισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (CPV 30236000-2) » περισσότερα....

1068. Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Σ.05/2016 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ περισσότερα....

1069. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» περισσότερα....

1070. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.07/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» περισσότερα....

1071. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.05/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ» περισσότερα....

1072. Ορισμός επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας & αξιολόγησης του Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΣΥΡΙΓΓΕΣ» περισσότερα....

1073. Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Δ.13/2016 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ περισσότερα....

1074. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Π 11/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» περισσότερα....

1075. «Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Σ.04/2016 του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» με CPV: 39831000-6» σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014» περισσότερα....

1076. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤOY ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Σ.10/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ- CPV:39831200-8» ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Π.Π.Υ.Υ. 2014 περισσότερα....

1077. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤOY ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Σ.11/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ CPV:33141115-9» ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Π.Π.Υ.Υ. 2014 περισσότερα....

1078. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤOY ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Σ.07/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ CPV:30192300-4» ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014 περισσότερα....

1079. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤOY ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Σ.08/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΥΡΕΙΩΝ - CPV: 98321100-0» ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014 περισσότερα....

1080. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» (CPV: 24455000-8) περισσότερα....

1081. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» περισσότερα....

1082. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤOY ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Σ.10/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ» περισσότερα....

1083. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤOY ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Σ.11/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ» περισσότερα....

1084. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤOY ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Σ.07/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ» περισσότερα....

1085. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤOY ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Σ.08/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΥΡΕΙΩΝ» περισσότερα....

1086. Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Σ.06/2016 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ» σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014 περισσότερα....

1087. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» περισσότερα....

1090. Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ (3ο Χ.Λ.Μ. Εθνικής οδού Σερρών – Δράμας) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό κάτω των Ορίων για την προμήθεια των ειδών: «Εξοπλισμός Χειρουργείου» με αριθμό Διακήρυξης Δ13/2014 για τις ανάγκες του. περισσότερα....

1091. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Π.E.E: 5168/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΟΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΝΙΓΡΙΤΑΣ» CPV 50118000-5 «Υπηρεσίες οδικής βοήθειας» περισσότερα....

1092. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π.25/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ)» περισσότερα....

1093. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» CPV 33181500-7 ΚΑΕ 1311 περισσότερα....

1094. Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας και κατάθεσης προσφορών του υπ΄αριθ. Σ.13/2017 Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ειδών «Συσκευές και όργανα Έγχυσης»CPV 33194100-7σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014. περισσότερα....

1095. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Σ.04/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ Π.Π.Υ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ«ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» CPV:79571000-7 περισσότερα....

1096. Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Π.06/2016 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΡΑΜΜΑΤΑ με CPV: 33141126-9» σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014 περισσότερα....

1097. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.10/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ» περισσότερα....

1098. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Σ.14/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ Π.Π.Υ.Υ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ«ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ - ΕΝΤΟΜΟΜΥΟΚΤΟΝΙΑ» περισσότερα....

1099. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.15/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» περισσότερα....

1100. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Δ.01/2017 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Π.Π.Υ.Υ. 2015 ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ περισσότερα....

1102. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Σ.12/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» περισσότερα....

1104. Κατάθεση οικονομικής προσφοράς Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού. περισσότερα....

1105. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π.24/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ» CPV 31440000-2 Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014 περισσότερα....

1106. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.06/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» περισσότερα....

1107. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Δ.14/2016 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) περισσότερα....

1108. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΠΥΥ 2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ» περισσότερα....

1109. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ Δ04/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ» περισσότερα....

1110. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Π.38/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: «ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» περισσότερα....

1111. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Σ.11/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» περισσότερα....

1112. 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» περισσότερα....

1113. Περίληψη Διακήρυξης του υπ’ αριθμ. Σ.20/2017 Συνοπτικού ανοικτού κάτω των ορίων Διαγωνισμού «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)», ΠΠΥΥ 2013 περισσότερα....

1114. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ.20/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» περισσότερα....

1115. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΠΥΥ 2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ»Δ.13/2016 περισσότερα....

1116. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ (Αριθμός αιτήματος:10553/4.8.2017) περισσότερα....

1117. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΥΡΩΝ ΜΕ 10 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Αριθμός αιτήματος:11705/22.8.2017) περισσότερα....

1118. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΥΡΩΝ ΜΕ 10 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Αριθμός αιτήματος:11705/22.8.2017) περισσότερα....

1119. «Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Π.06/2016 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΡΑΜΜΑΤΑ i ε CPV: 33141126-9» σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014 περισσότερα....

1120. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ CPV: 24957000-7(Αριθμός αιτήματος:11926/23.8.2017) περισσότερα....

1121. Κατάθεση οικονομικής προσφοράς Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού. περισσότερα....

1122. Ανακοίνωση Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών, για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών «Καθετήρες (CPV 33141200-2)» περισσότερα....

1123. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ.22/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ « ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» CPV 50413200-5 ΠΠΥΥ 2013 περισσότερα....

1124. Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Δ.12/2016 Τακτικού ανοικτού κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣHΣ Η/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ-CPV:50710000-5» σεεφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014» περισσότερα....

1125. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.21/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» CPV:30192700-8 ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014 περισσότερα....

1126. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ Σ21/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» CPV: 30236000-2 περισσότερα....

1127. «Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Σ.04/2016 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ με CPV: 39831000-6» σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014» περισσότερα....

1128. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ(ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ περισσότερα....

1129. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ περισσότερα....

1130. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Σ.24/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» περισσότερα....

1131. 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. Δ.02/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ (ΗΘΜΟΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ)» περισσότερα....

1132. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Σ.23/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: «ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» περισσότερα....

1133. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ (Αριθμός αιτήματος: 16611/2017) περισσότερα....

1134. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΓΑΛΑ ΧΥΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ-ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ (Αριθμός αιτήματος: 16612/2017) περισσότερα....

1135. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ-ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΗΡΑ(Αριθμός αιτήματος: 16613/2017 περισσότερα....

1136. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΓΩΝ(Αριθμός αιτήματος: 17072/2017) περισσότερα....

1137. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ(Αριθμός αιτήματος:17071/2017) περισσότερα....

1138. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ(ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,ΨΑΡΙΩΝ)(Αριθμός αιτήματος: 17073/2017) περισσότερα....

1139. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ(Αριθμός αιτήματος: 17075/2017) περισσότερα....

1140. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ(Αριθμός αιτήματος: 17074/2017) περισσότερα....

1141. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ» CPV: 09130000-9 (Αριθμός αιτήματος: 17612/2017) περισσότερα....

1142. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΓΧΑΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ περισσότερα....

1143. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.17/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» CPV: 33157400-9 ΕΚΤΟΣ Π.Π.Υ.Υ. περισσότερα....

1144. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» περισσότερα....

1145. Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Σ.08/2016 την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΥΡΕΙΩΝ περισσότερα....

1146. Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ» με αριθμό Διακήρυξης Σ.11/2016 περισσότερα....

1147. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ - ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΝΙΓΡΙΤΑΣ περισσότερα....

1148. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΆΡΙΘ. Σ.17/2017 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» περισσότερα....

1149. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ (Αριθμός αιτήματος: 18723/2017) περισσότερα....

1150. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΓΩΝ (Αριθμός αιτήματος: 18717/2017) περισσότερα....

1151. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΓΑΛΑ ΧΥΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ-ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ (Αριθμός αιτήματος: 18721/2017) περισσότερα....

1152. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Αριθμός αιτήματος:18719/2017) περισσότερα....

1153. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ(ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,ΨΑΡΙΩΝ) (Αριθμός αιτήματος: 18725/2017) περισσότερα....

1154. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (Αριθμός αιτήματος: 18724/2017) περισσότερα....

1155. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ (Αριθμός αιτήματος: 18718/2017) περισσότερα....

1156. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ-ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΗΡΑ (Αριθμός αιτήματος: 18720/2017) περισσότερα....

1157. Κατάθεση οικονομικής προσφοράς Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού. περισσότερα....

1158. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 19310/13.11.2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ» περισσότερα....

1159. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Σ.07/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ» περισσότερα....

1160. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Σ.10/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ» περισσότερα....

1161. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.26/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» CPV: 33141324-7 περισσότερα....

1162. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» CPV: 09130000-9 περισσότερα....

1163. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» περισσότερα....

1164. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 22469/08.12.2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» του Γ. Ν. Σερρών και του ΚΕΦΙΑΠ Νιγρίτας περισσότερα....

1165. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΧΡΗΣΗ 2017 περισσότερα....

1166. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ περισσότερα....

1167. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ (Αριθμός αιτήματος: 23902/2017) περισσότερα....

1168. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΓΩΝ (Αριθμός αιτήματος: 23903/2017) περισσότερα....

1169. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΓΑΛΑ ΧΥΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ-ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ (Αριθμός αιτήματος: 23904/2017) περισσότερα....

1170. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Αριθμός αιτήματος: 23905/2017) περισσότερα....

1171. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ(ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,ΨΑΡΙΩΝ) (Αριθμός αιτήματος: 23906/2017) περισσότερα....

1172. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (Αριθμός αιτήματος: 23907 / 2017) περισσότερα....

1173. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ (Αριθμός αιτήματος: 23908/2017) περισσότερα....

1174. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ-ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΗΡΑ (Αριθμός αιτήματος: 23909/2017) περισσότερα....

1175. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :«ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ-ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΝΙΓΡΙΤΑΣ» (Αριθμός αιτήματος:651/09-01-2018) περισσότερα....

1176. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ» περισσότερα....

1177. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΥΡΩΝ ΜΕ 10+1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ περισσότερα....

1178. Διακήρυξη του υπ’ αριθμ. Δ02/2017 Ανοικτού Κάτω των ορίων Διαγωνισμού ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ περισσότερα....

1179. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» περισσότερα....

1180. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ» περισσότερα....

1181. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔOYΣ: «ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ » περισσότερα....

1182. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ» περισσότερα....

1183. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ & ΠΛΑΚΩΝ NACRYL.» περισσότερα....

1184. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» περισσότερα....

1185. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» περισσότερα....

1186. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-(Ουροσυλλέκτες & Καθετήρες)» περισσότερα....

1187. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.27/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ» περισσότερα....

1188. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔOYΣ: «ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ » περισσότερα....

1189. Κατάθεση οικονομικής προσφοράς Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού. περισσότερα....

1190. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ» περισσότερα....

1191. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :«ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ-ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΝΙΓΡΙΤΑΣ» (Αριθμός αιτήματος:651/09-01-2018) περισσότερα....

1192. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» περισσότερα....

1193. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (Αναλώσιμο Υλικό Αποστείρωσης) περισσότερα....

1194. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» περισσότερα....

1195. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟΥ» περισσότερα....

1196. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΜΑΣΚΑΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ» περισσότερα....

1197. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ TOURNIQUET» περισσότερα....

1198. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» (ΤΡΙΒΛΙΑ-ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ-ΡΥΓΧΗ) περισσότερα....

1199. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» CPV: 09130000-9 περισσότερα....

1200. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» περισσότερα....

1201. «Αποτελέσματα διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια είδους: «ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ CPV 33112200-0». περισσότερα....

1202. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ» περισσότερα....

1203. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» περισσότερα....

1204. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΥΠΑΡΑΧΝΩΕΙΔΟΥΣ» περισσότερα....

1205. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» περισσότερα....

1206. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙMΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ » περισσότερα....

1207. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙMΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ » περισσότερα....

1208. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ » περισσότερα....

1209. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΑ » περισσότερα....

1210. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» περισσότερα....

1211. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» περισσότερα....

1212. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙMΟΥ- ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» περισσότερα....

1213. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙMΟΥ- ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» περισσότερα....

1214. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙMΟΥ- ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» περισσότερα....

1215. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ(ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ περισσότερα....

1216. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» περισσότερα....

1217. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ–ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 96 VOL»(C.P.V:24322510-5) περισσότερα....

1218. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙMΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» περισσότερα....

1219. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙMΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» περισσότερα....

1220. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» περισσότερα....

1221. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙMΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ» περισσότερα....

1222. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙMΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» περισσότερα....© 2005 Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, 2o Χλμ Σερρών- Δράμας ΤΚ. 62100, e-mail:
Τηλεφωνικό Κέντρο: 23210 94500 | FAX: 2321094712
Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη (ΓΥΠ): 23210 94380, e-mail:

σχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations